KAŽDÝ ZAJÍMAVOU OSOBNOSTÍ V HODINÁCH OV, D

Žáci 7.B třídy se při výuce seznamují s osobnostmi naší historie, kulturními památkami naší krásné vlasti. 
Aby plnění zadaných úkolů bylo zábavné, zahráli si na majitele cestovní kanceláře, stali se přemyslovskými králi a vyzkoušeli si prodej výrobků.
Pro mnohé to byl boj s trémou, pro jiné možnost ukázat své schopnosti zaujmout, ale i vtip a vynálezavost. 
Tyto hodiny učí žáky vystupovat před kolektivem, řečnickému umu a také si poradit s nepředvídanou situací.
Všichni si zaslouží pochvalu!