Školní rok 2018/2019

 
 

Žákovský parlament  2018/2019

Na naší škole již 13.  rok bude pracovat žákovský parlament a to pod vedením  Mgr. Věry Valouchové, Mgr. Andrejky Karlíkové a zástupců tříd 1. až  9. ročníku.

Schůzky se budou konat 2x do měsíce, dále dle potřeby v 1. poschodí ve třídě A 54.

 

Žákovský parlament připravuje a také se podílí na organizaci těchto akcí:

 

Hlavní událostí je 100. výročí vzniku ČSR – zapojení do akce o zápis do české knihy rekordů s názvem  – Co nejvíce vlajek výroba vlajek a vlajkových draků

„Drakiáda“ - 25. 9. 2018 – setkání s draky, které budou v podobě naší státní vlajky –školní hřiště –od 15.00 –16.00- odměny budouJ  Tato akce se počítá do rekordu - proto si připravte dráčky a draky , kteří ponesou naši vlajku

 Současně bude i zahradní slavnost - do 18.00.

 

Sběr papíru a lepenky“  v týdnu od 1. 10. - 5. 10. 2018 –žáci za 2. stupně zajistí služby u kontejnerů . Spolupracujeme každoročně  se spolkem Moderní škola.

 

Další významné výročí - 40 let od otevření naší základní školy J

11. 10. 2018 - školní akademie  a  13. 10. 2018  Den otevřených dveří - součást oslav

 

 „Podzimní Bleška“  - 21. 11. 2018  setkání malých prodejců, kteří si procvičí matematickou gramotnost a komunikativní dovednosti při prodeji maličkostí

-1. poschodí u třídy A 54. Doba konání od 15.00 - 16.30

 

„Mikulášská nadílka“ - 5. 12. 2018 – připraví a zajistí dohled 9. ročníky

 

Vánoční období – 17. - 21. 12. 2018 parlament se připojí s výzdobou( nástěnky parlamentu a vánočními tradicemi ve školním rozhlase) - Adventní období a Vánoce.

„Vršky pro Sárinku„ – týden od 25. 2. - 28. 2. 2019 - ŠP organizaci a odvoz do Charity Zábřeh  - do tříd budou dány pytle

„ Masopustní rej „- 6. 3. 2019- parlament připraví nástěnky , říkadla a relaci ve školním rozhlase ,připomene  tradice a vyzve žáky k výrobě masek, nejlepší budou po ukončení průvodu ohodnoceny koblížkyJ -Společná akce  ZŠ a DDM Krasohled

Vítáme jaro“- 18. 3. - 22. 3. 2019 – Barevný týden

Velikonoční tradice“- příprava nástěnky a rozhlasové relace –

„Čarodějnický rej“ 30. 4. 2019 - žáci budou  podílet  na přípravě stanovišť a Mediální kroužek provázet veselými říkadly a připomene historii tohoto svátkuJ Společná akce ZŠ a DDM Krasohled

„Jarní Bleška „ -22. 5. 2019 - jarní setkání malých prodejců.  1.poschodí od 15.00-16.30

 „Sběr papíru a lepenky „- 3. 6. - 7. 6. 2019 opět ve spolupráci se Spolkem-žáci zajistí odběr dovezeného papíru svými službami( žáci 2.stupně.)

„Mezinárodní den dětí“-1. 6. 2019- žákovský parlament s Mediálním kroužkem přání spolužákům k jejich svátku ( rozhlasová relace )- Spolek doplní malým dárkemJ.

Ke každé akci budou  na nástěnkách školního parlamentu výsledky , podrobnější zprávy a fotodokumentace.

Školní relace budou průběžně ke každé připravované akci.

 

 

Z akcí:

Zapojili jsme se do celorepublikového rekordu s vlajkami