Školní parlament 2017/2018

Na naší škole již 12. rokem pracuje  žákovský parlament ve složení  Mgr. Věra Valouchová, Mgr. Lucie Benýšková  a  zvoleni zástupci  tříd od 1. do 9. ročníku. Schůzky parlamentu vede  předsedkyně Eliška Bílá, žákyně 8.A a p.uč. Věra Valouchová.

Schůzky se konají vždy 2 krát do měsíce, dále i podle potřeby –  ve třídě A 54.

Školní parlament připravuje také se podílí na pořádání školních akcí :

Sběr papíru a lepenky - v týdnu od 9. 10. - 13. 10. 2017 – zajištění služeb u kontejneru (žáci  a dohled učitelé)

Drakiádu „ 19. 10. 2017 - setkání s vlastnoručně vyrobenými draky – děti a rodiče, ve spolupráci s DDM Krasohled, od  15.30 do 17.00 soutěž draků

 Podzimní - zahradní  slavnost   19.10.2017 - současně s Drakiádou, ŠP připraví zábavná stanoviště, opékání

31. 10. 2017  Halloween – organizace ZŠ a DDM Krasohled (ŠP  pomůže s přípravou stanovišť  a dohled)

„Bleška „  23. listopadu 2017  - podzimní  setkání malých prodejců, výměna a prodej drobností, možnost i pro pro rodiče, místnost a čas budou upřesněny  

„ Mikulášská nadílka „ 5. 12.2017 – příprava a dohled 9. ročník  a Spolek (dárečky)

Projektový den Vánoce 20. 12. 2017-  relaci do školního rozhlasu připraví  žáci Mediálního kroužku a ŠP nástěnku

Vršky pro Julinku „ týden od 26. 2. - 2. 3. 2018 organizaci a odvoz do Charity Zábřeh ŠP

„Mladý moderátor“ – školní kolo 26. 2. 2018 (ŠP a Mediální kroužek), celoměstské kolo 27. 2. 2018 (DDM Krasohled a pomoc Mediální kroužek a ŠP) - celostátní kolo v České Lípě – datum bude upřesněno

„Masopustní  rej  „ 28. 3. 2018 – ŠP a DDM Krasohled, připomenutí této tradice – školní rozhlas Mediální kroužek a nástěnka ŠP, tradiční masopustní masky , průvod a říkadla do průvodu, koblihy a vyhodnocení masek

"Vítáme jaro" 16. - 20. 4. 2018 – Barevný týden, fotodokumentace ŠP

Velikonoční tradice -- přehled tradic - Mediální kroužek  - školní rozhlas a nástěnka ŠP, hrkače

Den Země  20. 4. 2018 – organizace  DDM Krasohled a ŠP pomoc   při organizaci na stanovištích 8.-9. třídy

„ Bleška „17. květen 2018 –jarní  setkání malých prodejců, ale i rodičů, místnost a čas  budou upřesněny (jídelna ?))

 „Čarodějnický rej „ 26. 4. 2018  DDM Krasohled, ŠP a Spolek  - odpolední  setkání malých a velkých čarodějů a čarodějnic, stanoviště DDM Krasohled a ŠP, moderování (Mediální kroužek)

Do všech tříd dána pravidla pro členy parlamentu a pravidla pro žáky tříd.

Průběžné informace o akcích společně s fotodokumentací  budou na nástěnkách ŠP v přízemí u šaten a v 1. poschodí.