Sběr vršků z petláhví

V polovině měsíce října se žáci ZŠ Severovýchod zapojili do dobročinné akce. Sbírali použité vršky z plastových láhví. Takto nasbírané vršky byly následně odevzdány rodičům zdravotně znevýhodněného Kubíčka, kteří mohou tuto sběrnou surovinu prodat a výtěžek použit pro léčbu chlapce.

Mnoho žáků naši školy již s touto tradiční aktivitou počítá, proto doma střádají plastové vršky. Tentokrát však neměli mnoho času, vždyť minulý sběr proběhl na jaře. I přesto se ale podařilo vybrat asi 140 kg vršků, které poslouží dobré věci. Všichni zúčastnění žáci si proto zaslouží velké poděkování, zvláště potom celá III.  třída, které se podařilo donést celých 42 kg vršků, čímž předčila všechny ostatní.

                                                                                                                                                          Pavel Bureš