Sběr vršků z petlahví

 

Dne 28. 2. 2012 se na naší škole uskutečnil sběr vršků z petlahví. Žáci měli možnost do školy přinést nasbírané užávěry, které byly následně podle jednitlivých tříd zváženy a předány CHARITĚ ZÁBŘEH. Předání vršků proběhlo 4. 3. 2013. Charita tyto vršky následně použije na různé formy dobročinné činnosti.

Celkem se podařilo nasbírat asi 160,5 kg vršků, což je velmi slušný výkon. V pořadí tříd obsadila první místo 2. třída s výkonem 56 kg vršků. Druzí skončili žáci 3.B s váhou 22,5 kg vršků a třetí 3.A, která nasbírala 16 kg vršků.

 

Všem žákům tímto škola děkuje za účast, ochotu a aktivitu při této akci, která jistě pomůže zlepšit situaci potřebných lidí a zároveň pomůže životnímu prostředí.

 

 

Pavel Bureš