Na naší  škole již 12. rokem pracuje  žákovský  parlament  ve složení  Mgr. Věra Valouchová, Mgr. Lucie Benýšková  a  zvoleni zástupci  tříd od 1. do 9. ročníku. Schůzky parlamentu vede  předsedkyně Eliška Bílá ,  žákyně  8.A a p.uč .  Věra Valouchová .

Schůzky se konají  vždy 2 krát do měsíce  , dále i podle potřeby –  ve třídě A 54.

Školní parlament připravuje  a  také se podílí  na pořádání  školních akcí :

Sběr papíru a lepenky  -  v týdnu od 9.10.- 13.10.2017 – zajištění služeb u kontejneru / žáci  a dohled učitelé /

Drakiádu „   - 19. 10. 2017 /  setkání s vlastnoručně vyrobenými draky –děti a rodiče / - J, ve spolupráci s DDM Krasohled / , od  15.30 do 17.00/ soutěž draků /

 Podzimní- zahradní  slavnost   19.10.2017– současně s Drakiádou , ŠP připraví zábavná stanoviště , opékání

31.10.2017  Halloween –organizace ZŠ a DDM Krasohled / ŠP  pomůže s přípravou stanovišť  a dohled /

„Bleška „   - 23.listopadu  2017  - podzimní  setkání malých prodejců,  výměna a prodej drobností , možnost i pro  –rodiče , místnost  a čas budou upřesněny  / jídelna ? /   

„ Mikulášská nadílka „ – 5.12.2017 –příprava a dohled 9. ročník  a Spolek / dárečky/

Projektový den  Vánoce 20.12. 2017-  relaci do školního rozhlasu připraví  žáci Mediálního kroužku a ŠP nástěnku

Vršky pro  Julinku „  týden   od  26.2. -2.3.2018   organizaci a odvoz do Charity Zábřeh ŠP

„Mladý moderátor“ – školní kolo 26.2.2018 / ŠP a Mediální kroužek / , celoměstské kolo 27.2.2018 /DDM Krasohled a pomoc Mediální kroužek a ŠP/ - celostátní kolo v České Lípě – datum bude upřesněno

„Masopustní  rej  „ 28.3. 2018 – ŠP a DDM Krasohled ,  připomenutí této tradice –školní rozhlas Mediální kroužek a nástěnka ŠP /, tradiční masopustní masky , průvod a říkadla do průvodu , koblihy a vyhodnocení masek

Vítáme jaro „  - 9. -13. 4. 2018 – Barevný týden  , fotodokumentace  ŠP

Velikonoční tradice -- přehled tradic  - Mediální kroužek  - školní rozhlas a nástěnka ŠP, hrkače

Den Země  -20.4..2018 – organizace  DDM Krasohled a ŠP pomoc   při organizaci na stanovištích 8.-9. třídy

„ Bleška „17.květen 2018 –jarní  setkání malých prodejců , ale i rodičů , místnost a čas  budou upřesněny / jídelna ?/

„Čarodějnický rej „ –26.4. 2018  DDM Krasohled , ŠP a Spolek   -odpolední  setkání malých a velkých čarodějů a čarodějnic , stanoviště / DDM Krasohled a ŠP , moderování / Mediální kroužek /

Do všech tříd dána pravidla pro členy parlamentu a pravidla pro žáky tříd .

Průběžné informace o akcích společně s fotodokumentací  budou na nástěnkách ŠP v přízemí u šaten a v 1. poschodí.

 

Členové školního parlamentu 2017-2018.pdf