Železniční modeláři v novém

13.04.2018 11:25

Kroužek železničních modelářů je již mnoho let součástí nabídky zájmových útvarů DDM Krasohled, respektive i  ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Děti pracují pod vedením zkušeného železničního modeláře Jana Hampla. V dřívějších dobách modeláři museli řešit mnoho těžkostí, z nichž ta největší byla, že nebylo možné jim nabídnout prostor, kde by mohli v klidném prostředí pracovat. To se změnilo s připojením DDM Krasohled k ZŠ Severovýchod Zábřeh. Kroužek získal samostatnou místnost, kde se dá, sice ve skromnějších prostorových podmínkách, v poklidu tvořit. To velice oceňují všichni účastníci a i samotný vedoucí. Klid je totiž pro tuto činnost velice důležitý, jelikož modely jsou velmi složité, propracované a rozsáhlé. Obyčejný člověk si ani neumí představit, kolik stovek hodin již zabralo vytvoření úchvatných krajin, kterými vláčky projíždějí. Děti se samozřejmě nezabývají jen tvorbou krajinek, ale i technickými specifikacemi modelů a jejich reálných předloh, se kterými je pan Hampl důsledně a s nadšením seznamuje.