Začínáme s legorobotikou

21.08.2019 15:13

        Ve dnech 12. 8. – 16. 8. 2019 konal v Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na práci s legoroboty. Vedoucím a pedagogickým dohledem byla Miroslava Stodůlková, asistentem byla Veronika Bigosová. Tábor probíhal v odborné učebně školy (učebna polytechniky).

        Cílem tábora bylo naučit se konstruovat a programovat roboty, rozvíjet technické myšlení, fantazii, komunikační dovednosti, umění spolupracovat.

        Děti pracovaly s robotickými stavebnicemi LEGO WeDo 2.0 a LEGO Mindstorms Education EV3. Po obědě a odpoledním klidu si také zahrály logické hry a protáhly těla při míčových hrách na školní zahradě, v klubovně nebo tělocvičně. Poté pokračovaly v práci na robotických sadách do 15:30. Během prvního dne 12. 8. 2019 děti úspěšně zvládly LEGO WeDo 2.0 (šnek, větrák, satelit, auto, formuli, náklaďák a pustily se i do vlastních konstrukcí).  V úterý 13. 8. 2019 děti šikovně zvládly stavět a programovat složitější konstrukce (housenku, dinosaura, gorilu). Plynule přešly na sadu LEGO Mindstorms Education EV3, kde začaly stavbou auta, které měly naprogramovat, aby se rozjelo, zatočilo a objelo na stole čtverec.  Třetí den, ve středu 14. 8. 2019, se děti postupně naučily používat čidla, naprogramovat roboty tak, aby plnily další úkoly (zastavení 15 cm před překážkou, rozpoznávání barev a provedení různých činností, honěná, jízda po čáře). Děti nejvíc bavilo, když si mohly stavět i vlastní roboty. Rády spolupracovaly a ukazovaly si své výtvory.  Ve čtvrtek 15. 8. 2019 děti navštívily výrobní podnik HELLA Autotechnik Nova, s.r.o., kde pro ně byla připravena zajímavá dvouhodinová prohlídka výroby a následně oddělení VMK, kde robotické linky vyrábějí. Dětem se exkurze velice líbila, měly mnoho dotazů, viděly přímo v provozu roboty ve výrobních linkách a také vývoj nové robotické linky.  Pátý den 16. 8. 2019 si děti stavěly vlastní roboty podle zájmu (štěně, tančícího robota, Znapa, slona). 

        Z příměstského tábora byly děti velmi nadšené.