Tábor mažoretek 1

05.08.2019 11:44

        Na přelomu letních prázdnin se ve dnech 29. 7.–2. 8. 2019 konal v Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na mažoretkový sport. Toto vycházelo ze značné oblíbenosti kroužků mažoretek v předešlých letech. Tento tábor byl dotován projektem Evropské unie a díky tomu se podařilo nabídnout zájemcům příznivou cenu, která zahrnovala i oběd pro každého účastníka. Vedoucí tábora a pedagogickým dohledem byla paní Danuše Koryčánková, pod jejímž vedením děti pracovaly. Asistentkou byla slečna Romana Ptáčková. Tábor probíhal v tělocvičně školy.

        Cílem bylo, aby si každé dítě během konání tábora osvojilo taneční a sportovní prvky z oblasti mažoretkového sportu a baletu. Dalším cílem byl trénink pódiové taneční sestavy. 

        První setkání proběhlo v pondělí 29. července 2019 od 7:30 v prostorách malé tělocvičny Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. Děti byly seznámeny s bezpečností práce, prostorami a následně s nářadím (pom-pom). Dále byly děti seznámeny s programem. Každý den začínal důkladnou rozcvičkou a protažením, která zabrala bez problému 60 i více minut. Důvodem bylo předejít jakémukoli zranění. Následovala prezentace toho, co bylo pro daný den v plánu. V dopolední části bylo na pondělí v plánu trénovat choreografii a práci s náčiním pom-pom, v úterý až pátek gymnastiku a baletní prvky. Po obědě, tedy v odpoledním programu, se vždy věnoval čas nácviku pódiové sestavy, hrám a případně opakování a zdokonalování baletních prvků. V pátek 2. srpna 2019 účastníci opakovali naučené dovednosti. Následovala konečná prezentace jejich výkonu.

        Děti byly velice nadšené a projevily velký zájem o program tábora, který si velice užívaly a vážily si nově získaných dovedností. Všemu pomohly zkušenosti vedoucí tábora a asistentky, které se dětem opravdu velice důkladně věnovaly.  Lze zcela jistě říci, že akce byla velkým přínosem pro rozvoj jejich pohybových dovedností a fyzické kondice.