Střelecko-historický příměstský tábor

22.07.2019 14:13

        Ve dnech 15. 7.–19. 7. 2019 se konal v Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na střelectví a historii. Vedoucí tábora a pedagogický dohled vykonávala Aneta Švecová. Tábor probíhal v prostorách ZŠ a DDM Krasohled a venku (střelnice Zábřeh, Králíky, Šumperk).

        Cílem bylo naučit každé dítě během konání tábora bezpečnou manipulaci se vzduchovkou a zároveň míření a přesnou střelbu. Jedním z úkolů bylo naučit děti i spolupráci a komunikaci mezi sebou. Rovněž bylo cílem, aby se děti pohybovaly venku a měly tak každodenní pohyb v rámci nejrůznějších venkovních her, které pro ně byly připraveny.

        První setkání proběhlo 15. července 2019 od 8:00 v prostorách Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled. Děti byly seznámeny s bezpečností práce a následně s průběhem tábora. Poté následoval praktický výcvik ve střelbě ze vzduchovky. Po tomto výcviku následovaly venkovní hry v podobě: hod granátem, střelba z praku, šipky, fotbal a frisbee. V úterý 16. července proběhla návštěva střelnice v Zábřeze, kde byla domluvena beseda s panem Poláchem. Následně pak měly děti možnost absolvovat praktický výcvik ve střelbě z malorážky. Po skončení této besedy následovala vycházka a venkovní hry. Ve středu 17. července nejdříve proběhl praktický výcvik ze vzduchovky. Poté následovaly venkovní hry v podobě disciplín: hod granátem, střelba z praku, šipky a fotbal. Ve čtvrtek 18. července proběhl tábor v době od 7:00 do 15:00, protože se konal výlet do Vojenského muzea v Králíkách spolu s prohlídkou srubu K-S14 Cihelny. Zároveň během tohoto výletu jsme se s dětmi pohybovali po naučné stezce Vojenské historie v Králíkách, díky které, měly děti možnost si zblízka prohlédnout další vojenská opevnění v okolí Králík. V pátek, závěrečný den tábora, 19. července proběhl nejdříve praktický výcvik ve střelbě ze vzduchovky, kde měly děti možnost vidět výrazné zlepšení po celotýdenním střílení ze vzduchovky. Poté následoval výlet do Šumperka, kde si děti zahrály minigolf.