Pracujeme se dřevem

30.07.2019 14:50

        Ve dnech 22. 7.–26. 7. 2019 konal v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na práci se dřevem. Tento tábor byl dotován projektem Evropské unie a díky tomu se podařilo nabídnout zájemcům příznivou cenu, která zahrnovala i oběd pro každého účastníka. Vedoucí tábora a pedagogickým dohledem byla Veronika Bigosová a asistentkou Aneta Švecová, pod jejichž vedením děti pracovaly. Tábor probíhal v odborné učebně dílen (ve dřevodílně) školy.

        Cílem bylo, aby si každé dítě během konání tábora vyrobilo věšák ve tvaru psa nebo kočky a rohožku, získalo znalosti z oboru dřevovýroby, zvládlo opracování dřeva, barvení a kompletaci výrobku. 

        První setkání proběhlo 22. července 2019 v prostorách dřevodílny. Děti byly seznámeny s bezpečností práce a následně s nářadím a materiálem k výrobě. V rámci práce se dřevem obdržely děti polotovary – v základním tvaru. Tento polotovar následně rozřezaly, opracovávaly pomocí pilek, dlátek a brusného papíru. Na věšáku děti pracovaly podle svých schopností do středy až čtvrtka, kdy ve čtvrtek postupně všechny svůj výrobek dokončily a nalakovaly. Ve čtvrtek 25. srpna 2019 se děti pustily do výroby rohožky, kdy opět obdržely polotovar, který rozřezaly, opracovaly a kompletovaly s pomocí ručních vrtáků a provazu. V pátek 26. srpna 2019 účastníci pracovali na dokončení svých výrobků tak, aby měli všichni vše hotové. Následovala konečná prezentace výrobků.

        Děti byly ze svých výrobků velice nadšené. Výrobky byly velice zdařilé a děti projevily zájem účastnit se podobně zaměřeného tábora i v budoucnosti. Lze zcela jistě říci, že akce byla velkým přínosem pro rozvoj jejich rukodělných dovedností a zručnosti.