• Volná místa v příměstských táborech!
     • Volná místa v příměstských táborech!

     • Stále se můžete hlásit na naše příměstské tábory.
    • DDM - příměstské tábory
     • DDM - příměstské tábory

     • Příměstské tábory je již možné platit.
    • 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky
     • 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky

     • Maximální počet žáků v rámci jedné skupiny je 15.  

      Skupiny jsou tvořeny z žáků, kteří byli nahlášeni do 18. 5. 2020, podle tříd a třídních učitelek.

      Žáci nad 15 budou přiřazeni do jiné, méně početné skupiny.

      Složení skupin je NEMĚNNÉ po celou dobu do 30. 6. 2020.

      Po 25. květnu 2020 NELZE žáky ve skupinách měnit ani zařadit nového žáka.

       

      Třídní učitelé si v 7:45 hodin vyzvednou žáky před školou (prosíme o dodržování času).

      Vzdělávání ve skupinách bude probíhat v době od 7:55 do 11:30 hodin

    • DDM od 11. 5. 2020
     • DDM od 11. 5. 2020

     • Zájmové vzdělávání - aktuální informace k uvolňování mimořádných opatření od 11. 5. 2020
      Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,
      na základě rozhodnutí Vlády ČR (usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020) bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost účastníků zájmového vzdělávání ve vybraných zájmových útvarech DDM Krasohled.
    • 9. ročník od 11. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky
     • 9. ročník od 11. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky

     • Vzdělávání ve skupinách bude probíhat v době od 7:55 do 11:30 hodin -  M + ČJ

      Oběd - zákonný zástupce přihlásí svému dítěti obědy ve školní jídelně (v případě zájmu)

      S sebou:   minimálně 2 roušky,
                        vlastní igelitový sáček na odložení roušky
      ,
                        přezůvky a potřeby pro výuku

      Důležité!!!  

      Při nástupu do školy v pondělí 11. května 2020 musí každý žák předat pedagogovi vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

      Složení skupin je NEMĚNNÉ po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky.

      Maximální počet žáků v rámci jedné skupiny je 15.   

      Po 11. květnu 2020 NELZE žáky ve skupinách měnit ani zařadit nového žáka.

      9. ročník od 11. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky.pdf

    • Aktuální informace k uvolňování mimořádných opatření květen 2020
     • Aktuální informace k uvolňování mimořádných opatření květen 2020

     • Aktuální informace k uvolňování mimořádných opatření květen 2020