Seznam zaměstnanců

Seznam pedagogických zaměstnanců 2017/2018
 

  1. Mgr. BAJÁKOVÁ Hana

      bajakova.hana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka III.    

 

  2. Mgr. BARTÁŠKOVÁ Markéta

      marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

      mobil: 731 180 558

      ředitelka školy

 

  3. Mgr. BENÝŠKOVÁ Lucie

     benyskova.lucie@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VIII. B

 

  4. Mgr. ČERNÁ Lenka

      cerna.lenka@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VII.

 

  5. Mgr. DOUBRAVOVÁ Kateřina

      doubravova.katerina@zssvzabreh.cz

        

  6. Mgr. GRONYCHOVÁ Ivana

      gronychova.ivana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IV.A

 

  7. Bc. HAJTMAR Lukáš

      hajtmar.lukas@zssvzabreh.cz

      tělesná výchova

 

  8. Mgr.  HEDRICHOVÁ Romana

      hedrichova.romana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka I.

 

  9. Mgr. KNITL Jan

      knitl.jan@zssvzabreh.cz

      výtvarná výchova

 

10. Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Eva

     kostalova.eva@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka IV. B

  

11. Mgr. MAREŠOVÁ Taťána

      maresova.tatana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II. B

 

12. Mgr. FRIEDLOVÁ Jana

      friedlova.jana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IX.B

 

13. Mgr. KÓL Radek

     kol.radek@zssvzabreh.cz

     mobil: 737 644 663

     zástupce ředitelky školy

 

14. Mgr. KROBOTOVÁ Tereza

     krobotova.tereza@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka IX. A

 

15. Mgr.  KUBÍČKOVÁ Magdalena

     kubickova.magdalena@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka VIII.A

 

16. Mgr. PORTEŠOVÁ Marie

     portesova.marie@zssvzabreh.cz

     výchovný poradce, koordinátor metodických pokynů MŠMT ČR 

     vztahujících se k volbě  povolání a k žákům s SVPU

 

17. Mgr. RIZNEROVÁ Marcela

      riznerova.marcela@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka V.

 

18. Mgr. STODŮLKOVÁ Miroslava

     stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

      metodik ICT

 

19. Mgr. ŠPAČKOVÁ Simona

      spackova.simona@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II.A

   

20. Mgr. UCEKAJOVÁ Jana   

     ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka VI.

 

21. Mgr. VALOUCHOVÁ Věra    

     valouchova.vera@zssvzabreh.cz

 

22. Mgr.  ŽVÁČKOVÁ Alena

      zvackova.alena@zssvzabreh.cz

 

23. MALÁ Lenka

      vedoucí školní družiny

 

24. FRIEDLOVÁ Olga

      školní družina                   

 

25.  ADAMOVÁ Dana

      adamova.dana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

26. Ing. GRYGAR Petr

      grygar.petr@zssvzabreh.cz

      asistent pedagoga

 

27. HEGEROVÁ Jana

      hegerova.jana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

28.  KOUTNÁ Marie

       koutna.marie@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

29. MÜLLEROVÁ Ivana

     mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

     asistentka pedagoga

     školní metodik prevence

 

30. HAVLÍČKOVÁ Vladislava

      havlickova.vladislava@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

Zaměstnanci DDM Krasohled (interní)

 

1. Bc. BUREŠ Pavel

   bures.pavel@zssvzabreh.cz, tel.: 608 360 090

    pedagog vol. času - vedoucí DDM Krasohled

 

2. Bc. HAJTMAR Lukáš

    hajtmar.lukas@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

3.  JANÍČKOVÁ Ivona, DiS.

  janickova.ivona@zssvzabreh.cz

     pedagog vol. času

 

4. SCHWARZOVÁ Magdalena

    schwarzova.magdalena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

5. UNZEITIGOVÁ Romana, DiS.

    unzeitigova.romana@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

6. Mgr. BAJEROVÁ Alena

    bajerova.alena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

Zaměstnanci DDM Krasohled 2017/2018 (externisté)

1. HABERLE Martin

    pedagog vol. času

 

2. HAMPL Jan

    pedagog vol. času

 

3. Bc. BIGÓSOVÁ Veronika

    pedagog vol. času

 

3. KORYČÁNKOVÁ Danuše

    pedagog vol. času

 

4. Ing. GEBR Milan

    pedagog vol. času

 

5. Mgr. HAJTMAR Jakub

    pedagog vol. času

 

6. HECL Marek

    pedagog vol. času

 

7. KYLAR Josef

    pedagog vol. času

 

8. HLAVINKA Zdeněk

    pedagog vol. času

 

9. Mgr. POSPÍŠILOVÁ Bohumila

      pedagog vol. času

 

10. PLHÁKOVÁ Lucie

      pedagog vol. času

 

11. NĚMCOVÁ Lucie

      pedagog vol. času

 

 

Provozní zaměstnanci

  

1. VODEHNALOVÁ Ivana   

                   

2. SALACHNOVÁ Petra        

                    

3. STRAKOŠOVÁ Jitka     

                        

4. ZAORALOVÁ Markéta        

           

5. JANÍČEK Pavel

    školník

 

6. STRUHÁROVÁ Alena

    struharova.alena@zssvzabreh.cz

    kancelář

 

7.  VALÁŠKOVÁ Lenka

     valaskova.lenka@zssvzabreh.cz

     účetní

 

8. Bc. APPLOVÁ Anna

    applova.anna@zssvzabreh.cz

    personalista

 

9. KUBÍČKOVÁ Ludmila

    kubickova.ludmila@zssvzabreh.cz

    recepce