Seznam pedagogických zaměstnanců 2019/2020
 

 1. Mgr. BAJÁKOVÁ Hana

      bajakova.hana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka V. A   

 

 2. Mgr. BAHOUNKOVÁ BARTÁŠKOVÁ Markéta

      marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

      mobil: 731 180 558

      ředitelka školy

 

 3. Ing. BIGOSOVÁ Veronika

      bigosova.veronika@zssvzabreh.cz

      školní asistent

      

 4.  Mgr. JANČÍKOVÁ Šárka

     jancikova.sarka@zssvzabreh.cz

      

 5. Mgr. DOUBRAVOVÁ Kateřina

      doubravova.katerina@zssvzabreh.cz

 

 6. Mgr. FRIEDLOVÁ Jana

      friedlova.jana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VII.B   

 

  7. Mgr. GRONYCHOVÁ Ivana

      gronychova.ivana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka I.A

 

  8.  Mgr. HEDRICH Tomáš   

      hedrich.tomas@zssvzabreh.cz

       třídní učitel VI.B

 

  9. MARTINÁKOVÁ Michaela

      martinakova.michaela@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka III.

 

  10. Mgr. KARLÍKOVÁ Andrea

       karlikova.andrea@zssvzabreh.cz 

       třídní učitelka IX.B

 

  11. Mgr. KNITL Jan

      knitl.jan@zssvzabreh.cz

      školní asistent

 

 12. Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Eva

      kostalova.eva@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IV. B

  

13. Mgr. MAREŠOVÁ Taťána

      maresova.tatana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka I. B

 

14. Mgr. KROBOTOVÁ Tereza

       krobotova.tereza@zssvzabreh.cz

       třídní učitelka IX. A

 

15. Mgr. KUBÍČKOVÁ Magdalena

     kubickova.magdalena@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka VI.A

 

16. Mgr. PORTEŠOVÁ Marie

     mobil: 603 359 365

     portesova.marie@zssvzabreh.cz

     výchovný poradce, koordinátor metodických pokynů MŠMT ČR 

     vztahujících se k volbě  povolání a k žákům s SVPU

     školní kariérový poradce

 

17. Mgr. ROCH František

      třídní učitel VII.A

      roch.frantisek@zssvzabreh.cz

 

18. Mgr. SITTOVÁ Lucie

      třídní učitelka VIII.B

      sittova.lucie@zssvzabreh.cz

 

19. Mgr. STODŮLKOVÁ Miroslava

      mobil: 778 119 920

      stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

      ICT koordinátor

      školní asistent

 

20. Mgr. SUKOVÁ Veronika

      třídní učitelka V.B

      sukova.veronika@zssvzabreh.cz

 

21. Mgr. ŠPAČKOVÁ Simona

      spackova.simona@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II.

 

22. Mgr. ŠVECOVÁ Aneta

      svecova.aneta@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VIII.A

   

23. Mgr. UCEKAJOVÁ Jana   

      ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

      zástupkyně ředitelky školy

    

24. Mgr. VALOUCHOVÁ Věra    

      valouchova.vera@zssvzabreh.cz

 

25. Mgr. ZAVŘELOVÁ Jarmila

      zavrelova.jarmila@zssvzabreh.cz

 

26. Mgr.  ŽVÁČKOVÁ Alena

      zvackova.alena@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IV.A  

 

27. FRIEDLOVÁ Olga

      friedlova.olga@zssvzabreh.cz

      školní družina                   

 

28. MALÁ Lenka

     mala.lenka@zssvzabreh.cz

     vedoucí školní družiny

 

29. Ing. GRYGAR Petr

      grygar.petr@zssvzabreh.cz

 

30. HEGEROVÁ Jana

      hegerova.jana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

31.  Bc. JÍLKOVÁ Barbora

      jilkova.barbora@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

32. KUPKOVÁ Lenka

      kupkova.lenka@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

33. HORNÍČKOVÁ Vladimíra

      hornickova.vladimira@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

34. Bc. MÜLLEROVÁ Ivana

      mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

      školní metodik prevence

 

35. URBANOVÁ Hana

      urbanova.hana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

36. TŘÍSKOVÁ Hana

      triskova.hana@zssvzabreh.cz

      školní družina

 

 

Zaměstnanci DDM Krasohled (interní)

 

1. Bc. MÜLLEROVÁ Ivana

    mullerova.ivana@zssvzabreh.cz, tel.: +420 770 192 728

    vedoucí DDM Krasohled

 

2.  JANÍČKOVÁ Ivona, DiS.

     janickova.ivona@zssvzabreh.cz

     pedagog vol. času

 

3. SCHWARZOVÁ Magdalena

    schwarzova.magdalena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

4. UNZEITIGOVÁ Romana, DiS.

    unzeitigova.romana@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

5. Mgr. BAJEROVÁ Alena

    bajerova.alena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

Zaměstnanci DDM Krasohled 2018/2019 (externisté)

stránka v úpravě

 

Provozní zaměstnanci

  

1. VODEHNALOVÁ Ivana   

                 

2.  BRÖCKELOVÁ Eliška

                    

3. STRAKOŠOVÁ Jitka     

                       

4. JURNÍČKOVÁ Markéta        

 

5. PLHÁKOVÁ Lucie

 

6. STRUHÁROVÁ Alena

    struharova.alena@zssvzabreh.cz

    administrativní pracovník

 

7.  VALÁŠKOVÁ Lenka

     valaskova.lenka@zssvzabreh.cz

     účetní

 

8. Bc. APPLOVÁ Anna

    applova.anna@zssvzabreh.cz

    personalista

 

9. KUBÍČKOVÁ Ludmila

    kubickova.ludmila@zssvzabreh.cz

    recepce