Seznam zaměstnanců

Seznam pedagogických zaměstnanců 2017/2018
 

  1. Mgr. BAJÁKOVÁ Hana

      bajakova.hana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka III.    

 

  2. Mgr. BARTÁŠKOVÁ Markéta

      marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

      mobil: 731 180 558

      ředitelka školy

 

  3. Mgr. BENÝŠKOVÁ Lucie

     benyskova.lucie@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VIII. B

 

  4. Mgr. ČERNÁ Lenka

      cerna.lenka@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VII.

 

  5. Mgr. DOUBRAVOVÁ Kateřina

      doubravova.katerina@zssvzabreh.cz

        

  6. Mgr. GRONYCHOVÁ Ivana

      gronychova.ivana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IV.A

 

  7. Bc. HAJTMAR Lukáš

      hajtmar.lukas@zssvzabreh.cz

      tělesná výchova

 

  8. Mgr.  HEDRICHOVÁ Romana

      hedrichova.romana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka I.

 

  9. Mgr. KNITL Jan

      knitl.jan@zssvzabreh.cz

      výtvarná výchova

 

10. Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Eva

     kostalova.eva@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka IV. B

  

11. Mgr. MAREŠOVÁ Taťána

      maresova.tatana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II. B

 

12. Mgr. FRIEDLOVÁ Jana

      friedlova.jana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IX.B

 

13. Mgr. KÓL Radek

     kol.radek@zssvzabreh.cz

     mobil: 737 644 663

     zástupce ředitelky školy

 

14. Mgr. KROBOTOVÁ Tereza

     krobotova.tereza@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka IX. A

 

15. Mgr.  KUBÍČKOVÁ Magdalena

     kubickova.magdalena@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka VIII.A

 

16. Mgr. PORTEŠOVÁ Marie

     portesova.marie@zssvzabreh.cz

     výchovný poradce, koordinátor metodických pokynů MŠMT ČR 

     vztahujících se k volbě  povolání a k žákům s SVPU

 

17. Mgr. RIZNEROVÁ Marcela

      riznerova.marcela@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka V.

 

18. Mgr. STODŮLKOVÁ Miroslava

     stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

      metodik ICT

 

19. Mgr. ŠPAČKOVÁ Simona

      spackova.simona@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II.A

   

20. Mgr. UCEKAJOVÁ Jana   

     ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka VI.

 

21. Mgr. VALOUCHOVÁ Věra    

     valouchova.vera@zssvzabreh.cz

 

22. Mgr.  ŽVÁČKOVÁ Alena

      zvackova.alena@zssvzabreh.cz

 

23. MALÁ Lenka

      vedoucí školní družiny

 

24. FRIEDLOVÁ Olga

      školní družina                   

 

25.  ADAMOVÁ Dana

      adamova.dana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

26. Ing. GRYGAR Petr

      grygar.petr@zssvzabreh.cz

      asistent pedagoga

 

27. HEGEROVÁ Jana

      hegerova.jana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

28.  KOUTNÁ Marie

       koutna.marie@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

29. MÜLLEROVÁ Ivana

     mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

     asistentka pedagoga

     školní metodik prevence

 

Zaměstnanci DDM Krasohled (interní)

 

1. Bc. BUREŠ Pavel

   bures.pavel@zssvzabreh.cz, tel.: 608 360 090

    pedagog vol. času - vedoucí DDM Krasohled

 

2. Bc. HAJTMAR Lukáš

    hajtmar.lukas@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

3.  JANÍČKOVÁ Ivona, DiS.

  janickova.ivona@zssvzabreh.cz

     pedagog vol. času

 

4. SCHWARZOVÁ Magdalena

    schwarzova.magdalena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

5. UNZEITIGOVÁ Romana, DiS.

    unzeitigova.romana@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

6. Mgr. BAJEROVÁ Alena

    bajerova.alena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času


 

Provozní zaměstnanci

  

1. VODEHNALOVÁ Ivana   

                   

2. SALACHNOVÁ Petra        

                    

3. STRAKOŠOVÁ Jitka     

                        

4. ZAORALOVÁ Markéta        

           

5. JANÍČEK Pavel

    školník

 

6. STRUHÁROVÁ Alena

    struharova.alena@zssvzabreh.cz

    kancelář

 

7.  VALÁŠKOVÁ Lenka

     valaskova.lenka@zssvzabreh.cz

     účetní

 

8. Bc. APPLOVÁ Anna

    applova.anna@zssvzabreh.cz

    personalista

 

9. KUBÍČKOVÁ Ludmila

    kubickova.ludmila@zssvzabreh.cz

    recepce