Seznam zaměstnanců

Seznam pedagogických zaměstnanců 2018/2019
 

  1. Mgr. BAJÁKOVÁ Hana

      bajakova.hana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka IV.    

 

  2. Mgr. BAHOUNKOVÁ BARTÁŠKOVÁ Markéta

      marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

      mobil: 731 180 558

      ředitelka školy

 

  3. Mgr. ČERNÁ Lenka

      cerna.lenka@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VII.

   

  4. Mgr. DOUBRAVOVÁ Kateřina

      doubravova.katerina@zssvzabreh.cz

 

 5. Mgr. FRIEDLOVÁ Jana

      friedlova.jana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka VI.B   

 

  6. Mgr. GRONYCHOVÁ Ivana

      gronychova.ivana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka V.A

 

  7. Mgr. HEDRICHOVÁ Romana

      hedrichova.romana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka II.

 

  8. Mgr. KARLÍKOVÁ Andrea

      karlikova.andrea@zssvzabreh.cz 

     třídní učitelka VIII.B

 

  9. Mgr. KNITL Jan

      knitl.jan@zssvzabreh.cz

      výtvarná výchova

 

 10. Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Eva

      kostalova.eva@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka V. B

  

11. Mgr. MAREŠOVÁ Taťána

      maresova.tatana@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka III. B

 

12. Mgr. KROBOTOVÁ Tereza

       krobotova.tereza@zssvzabreh.cz

       třídní učitelka VIII. A

 

13. Mgr. KUBÍČKOVÁ Magdalena

     kubickova.magdalena@zssvzabreh.cz

     třídní učitelka IX.A

 

14. Mgr. PORTEŠOVÁ Marie

     mobil: 603 359 365

     portesova.marie@zssvzabreh.cz

     výchovný poradce, koordinátor metodických pokynů MŠMT ČR 

     vztahujících se k volbě  povolání a k žákům s SVPU

     třídní učitelka IX.B

 

15. Mgr. ROCH František

      třídní učitel VI.A

      roch.frantisek@zssvzabreh.cz

 

16. Mgr. STODŮLKOVÁ Miroslava

     stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

     ICT koordinátor

 

17. Mgr. ŠPAČKOVÁ Simona

      spackova.simona@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka I.

   

18. Mgr. UCEKAJOVÁ Jana   

      ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

      zástupkyně ředitelky školy

    

19. Mgr. VALOUCHOVÁ Věra    

      valouchova.vera@zssvzabreh.cz

 

20. Mgr. ZAVŘELOVÁ Jarmila

      zavrelova.jarmila@zssvzabreh.cz

 

21. Mgr.  ŽVÁČKOVÁ Alena

      zvackova.alena@zssvzabreh.cz

      třídní učitelka III.A  

 

22. FRIEDLOVÁ Olga

      friedlova.olga@zssvzabreh.cz

      školní družina                   

 

23. MALÁ Lenka

     mala.lenka@zssvzabreh.cz

     vedoucí školní družiny

 

24. Ing. GRYGAR Petr

      grygar.petr@zssvzabreh.cz

      anglický jazyk

 

25. HEGEROVÁ Jana

      hegerova.jana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

26.  KOUTNÁ Marie

       koutna.marie@zssvzabreh.cz

       asistentka pedagoga

 

27. KUPKOVÁ Lenka

      kupkova.lenka@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

28. MARTÍNKOVÁ Miroslava

      martinkova.miroslava@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

29. Bc. MÜLLEROVÁ Ivana

      mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

      školní metodik prevence

      školní družina

 

30. URBANOVÁ Hana

      urbanova.hana@zssvzabreh.cz

      asistentka pedagoga

 

 

Zaměstnanci DDM Krasohled (interní)

 

1. Bc. MÜLLEROVÁ Ivana

    mullerova.ivana@zssvzabreh.cz, tel.: +420 770 192 728

    vedoucí DDM Krasohled

 

2.  JANÍČKOVÁ Ivona, DiS.

     janickova.ivona@zssvzabreh.cz

     pedagog vol. času

 

3. SCHWARZOVÁ Magdalena

    schwarzova.magdalena@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

4. UNZEITIGOVÁ Romana, DiS.

    unzeitigova.romana@zssvzabreh.cz

    pedagog vol. času

 

5. Mgr. BAJEROVÁ Alena

    pedagog vol. času

 

Zaměstnanci DDM Krasohled 2018/2019 (externisté)

1. Král Roman

    pedagog vol. času

 

2. HAMPL Jan

    pedagog vol. času

 

3. Bc. BIGÓSOVÁ Veronika

    pedagog vol. času

 

3. KORYČÁNKOVÁ Danuše

    pedagog vol. času

 

4. Ing. GEBR Milan

    pedagog vol. času

 

5. Tomáš Báča

    pedagog vol. času

 

6. KYLAR Josef

    pedagog vol. času

 

7. HLAVINKA Zdeněk

    pedagog vol. času

 

9. Mgr. POSPÍŠILOVÁ Bohumila

    pedagog vol. času

 

10. PLHÁKOVÁ Lucie

      pedagog vol. času

 

11. Kupková Lenka

      pedagog vol. času

 

 

Provozní zaměstnanci

  

1. VODEHNALOVÁ Ivana   

                 

2. STRAKOŠOVÁ Monika        

                    

3. STRAKOŠOVÁ Jitka     

                       

4. JURNÍČKOVÁ Markéta        

 

5. PLHÁKOVÁ Lucie

 

6. STRUHÁROVÁ Alena

    struharova.alena@zssvzabreh.cz

    kancelář

 

7.  VALÁŠKOVÁ Lenka

     valaskova.lenka@zssvzabreh.cz

     účetní

 

8. Bc. APPLOVÁ Anna

    applova.anna@zssvzabreh.cz

    personalista

 

9. KUBÍČKOVÁ Ludmila

    kubickova.ludmila@zssvzabreh.cz

    recepce