Školská rada

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh,

Severovýchod 484/26, okres Šumperk, 789 01 Zábřeh

 

O z n á m e n í

 

Ředitelka školy oznamuje

zákonným zástupcům nezletilých žáků, že z jejich řad proběhne v úterý 3. října 2017

- korespondenční formou -

volba členů do školské rady.

Zábřeh 11.9.2017

 

 
Školská rada - zápis z jednání 31. 8. 2016
 
 
 
 

Členové školské rady od 14. 1. 2016

 

- zástupci zákonných zástupců žáků

    Blanka Přidalová

    Michaela Mrázková

- zástupci pedagogických pracovníků školy

    Mgr. Radek Kól

    Mgr. Marie Portešová

- zástupci zřizovatele

    Milada Bartošíková

    Jitka Killarová