Základní informace

Školní klub nabízí dětem, hlavně z druhého stupně základní školy, možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím zájmových útvarů. Ty jsou zaměřeny na rozšiřování znalostí získaných ve škole, ale také nabízejí různé zábavné a vzdělávací aktivity. které jsou pro děti atraktivní.
 
 
 
Výše členského poplatku za možnost navštěvovat jakýkoliv počet kroužků školního klubu je 100,-/ polopetí a přihlášky je možné podávat kdykoliv.