Střelec ŠK - 13. 12. 2016

První střelecký turnaj ŠK proběhl úspěšně 13. prosince 2016 se konal první střelecký turnaj školního klubu ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh nazvaný Střelec školního klubu. Přes zavádějící název byla soutěž určena pro všechny áky druhého stupně, nejen pro účastníky ŠK. Klání probíhalo v prostorách školy, kde se koná i střelecký kroužek vedený pod DDM Krasohled, proto bylo o prostorové a materiální zajištění dobře postaráno. Střílelo se ze vzduchovek na vzdálenost 10m ve dvou polohách. První etapa zahrnovala střelbu v leže, druhá potom střelbu v sedě bez opory, vždy po patnácti ranách na střelce. Ještě před soutěží všichni přihlášení prošli školením o bezpečnosti používání zbraní a o způsobu jejich použití, aby bylo vše co nejbezpenější a zamezilo se vzniku jakéhokoli problému. Celé soupeření bylo neuvěřitelně vyrovnané a děti podávaly velmi dobré výkony, přestože mnozí střílí pouze příležitostně. V konečné zúčtování se na první místo dostal MIROSLAV BAKLÍK ze 7.B, druhou pozici obsadil PATRIK VEJNAR z 9.A a třetí pozice patřila NIKOL NÁDENÍČKOVÉ z 9.B. Vítězové byli odměnění sladkostí a diplomem. Zvláštní poděkování patří JULII KOLÁŘOVÉ, která asistovala při počítání a organizaci celé soutěže a ŠTĚPÁNU FRANKOVI, bývalému žákovi školy, který si pro děti, které zrovna nesoutěžily, připravil program na téma dějin zbraní, jejich konstrukcí a využití. Vzhledem k dobré náladě a výbornému průběhu akce se jistě budou podobné události opakovat a soutě o střelce školního klubu se pravděpodobně stane tradiční událostí naší organizace.

 

Pavel Bureš

 

více fotek ZDE