Český rozhlas Brno

Mediální kroužek opět na cestách.

Členové mediálního kroužku navštívili na Zelený čtvrtek Český rozhlas Brno. Prohlédli si všechna studia a zákoutí této budovy, která byla původně bankou. Mohli porovnat práci v televizi, kterou již navštívili vloni v Praze, s prací v rozhlase. Přesvědčili se, že i když moderátora není vidět, je tato práce náročná. Vyzkoušeli si to na vlastní kůži, když dostali možnost namluvit krátké zprávy. Nahrávku dostali mladí moderátoři na památku. Všem se návštěva velmi líbila.

Moderátorské schopnosti si vyzkoušeli při moderování předpovědi počasí v zábavném VIDA parku.

Valouchová Věra