Volnočasové aktivity

V rámci zájmového útvaru "volnočasové aktivity" jsou žákům školního klubu nabízeny prospěšné a atraktivní způsoby
trávení volného času. Jedná se o vycházky, exkurze, praktické činnosti a mnoho dalšího. Počet žáků na jednotlivé 
akce je vždy omezen a na akce se mohou hlásit pomocí závazných přihlášek.