Sportovní hry - hoši

Kroužek sportovních her ŠK je určen pro chlapce z druhého stupně ZŠ. Obsahem činnosti jsou různá kondiční svičení a hraní her jako florbal, basketbal, futsal, vybíjen... 

Kroužek probíhá jednu hodinu týdně pod vedením Bc. Pavla Bureše, vedoucího ŠK.