EU peníze školám

Naše škola zpracovala v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost tyto materiály:

Šablona I/2 –  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Český jazyk - 3. ročník: český jazyk - čtení

 

Šablona III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT                  

Český jazyk –  2. ročník: Jazyková komunikace

                      5. ročník: Tvaroslov

Anglický jazyk – 4. ročník: Gramatika, , slovní zásoba

                        7. ročník: Slovní zásoba

                        9. ročník: Gramatika, reálie

Matematika –  2. ročník: Sčítání a násobení

                      5. ročník: Desetinná čísla

Vlastivěda – 5. ročník: Významné události nových českých dějin

 

Šablona IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

                        Matematika – 6. ročník: Racionální čísla, trojúhelníky

 

Šablona V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

 

                        Fyzika – 6. ročník: Fyzikální pojmy a veličiny

                       

             Přírodopis – 7. ročník: Obratlovci

                                          8. ročník: Biologie člověka

                                          9. ročník: Mineralogie a geologie        

 

Kontaktní osoba, která poskytne na požádání výukové materiály ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR: 

                                                                                                                             Mgr. Radek Kól, e-mail: radek.kol@centrum.cz

EU-PŠ web.doc (192,5 kB)