Výroba animační loutky/ Tvorba animovaného filmu

O jarních prázdninách si paní Romana Unzeitigová opět připravila pro děti bohatý program. Kromě tradičních keramických dílen stojí za zvláštní pozornost zvláště program s výrobou animační loutky a následná tvorba animovaného filmu. Tento program navazoval ve dvou po sobě jdoucích dnech. Tento skutečně originální počin děti nadchnul a děti si jej skutečně užily.