Vánoce ve škole 20.12.2017

Vánoce jsou každý rok krásným časem a v tomto duchu se nese i každoroční akce ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Již od ranních hodin měl kdokoli možnost navštívit ZŠ a DDM v rámci dne otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost vidět školu oděnou do vánočního hávu a prohlédnout si všechny prostory. Nejzajímavější část akce ale začínala až v odpoledních hodinách, kdy byly k vidění nejrůznější dílničky, živý betlém, divadlo, ukázky výuky, prezentace kroužků DDM, prezentace robotiky, RC modelů, vánoční výstavy, živá hudba a obrovské množství dalších atrakcí. Událost tradičně přilákala velký počet účastníků, přes 300, kteří si, jak doufáme, akci hezky užili a odcházeli domů co nejlépe naladěni. Na průběhu celé události se podíleli nejen všichni pracovníci školy, ale také spousta žáků, bez kterých by organizace podobného projektu nebyla vůbec možná. Všem návštěvníkům i organizátorům patří velký dík a těšíme se, že zájem o naše akce dále poroste. Těšíme se, že i v roce 2018 připravíme naše tradiční akce na ještě lepší úrovni a předvedeme i některé nové. 
 
Pavel Bureš