Mladý moderátor - městské kolo

Městské kolo soutěže Mladý moderátor 2018 se uskutečnilo v úterý 27. února od 9 hodin v kinosále VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh. Zúčastnilo se ho 23 soutěžících ze zábřežských základních škol a z nižšího gymnázia (3 soutěžící z kategorie mladších žáků a 20 z kategorie starších žáků). Organizátorem je už třetím rokem ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Tématem letošní soutěže pro obě kategorie byl "Můj hrdina". Starší žáci měli ještě druhou disciplínu, a to zábavnou a zajímavou formou okomentovat situační fotografii. Délka vystoupení nesměla přesáhnout časový limit 1 minuty. Hodnotila se výslovnost, nápaditost, schopnost improvizace. Celorepublikové kolo soutěže se uskuteční 27. dubna 2018 v České Lípě. Organizátoři ze ZŠ a DDM Krasohled všem velice děkují za účast a doufají, že i v dalších letech se celá akce bude těšit stejné oblibě.

 

Magdalena Schwarzová