Drakiáda-podzimní slavnost

Drakiáda a zahradní slavnost po roce opět na ZŠ a DDM Krasohled Rok se s rokem sešel a na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh opět proběhla Drakiáda spojená s podzimní zahradní slavností. Celkem se na soutěž draků dostavilo 19 soutěžících a první 3 místa byla odměněna, přičemž každý účastník obdržel diplom. Velkou výhodou bylo, že tento rok pořadatelům přálo počasí a soutěžící si užívali nádherného počasí nejen při pouštění draků, ale také při opékání špekáčků a konzumaci moštu a jiných dobrot, které k podzimnímu období neodmyslitelně patří a byly připraveny spolkem Moderní škola Severovýchod Děti si mohly užívat i zábavu na několika stanovištích plných zábavných her, které si pro mladší děti připravily děti ze školního parlamentu. Velice zajímavým doplněním byla beseda o historii včelařství v podání pana Jana Havelky, velkého odborníka na včelařství. Zajímavým způsobem připravená přednáška, doplněna obrázky a zajímavým povídáním popisovala včelařství od pravěku až po dnešní dobu. Nechyběla ale samozřejmě ani ochutnávka medu, ukázky úlů, pláství a dalších zajímavostí. Na akci nakonec našlo cestu přes 100 účastníků, což nás velice těší. Poděkování patří všem organizátorům, kteří se do příprav a provedení zapojili.