Základní informace

 

Milí rodiče,

od 6. 9. 2018 máte možnost přihlásit své děti do kroužků DDM Krasohled Zábřeh. Jsme rádi, že Vám opět můžeme nabídnout velké množství zajímavých kroužků. Jejich nabídku naleznete níže včetně PŘIHLÁŠKY.

Důležité informace k přihláškám a zápisnému:

Kroužek je možno uhradit v hotovosti na recepci DDM na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh v pracovní dny mezi 12:00 – 16:30 nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 5896100217/0100, je nutno uvést variabilní symbol (VS) = číslo kroužku a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka. Na požádání lze provést také platbu fakturou. V případě žádání příspěvku od zdravotní pojišťovny je nutné hradit kroužek v hotovosti. Kroužek se platí na celý školní rok, pokud není uvedeno jinak. Platby od 800,- Kč (ve výjimečných případech i nižší) je možné hradit na dvě splátky, a to na základě písemné žádosti a se souhlasem ředitelky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Kroužek je nutno uhradit nejpozději do 31. 10. 2018 (2. splátka nejpozději do 31. 1. 2019).

 

Těšíme se na Vás,

tým pedagogů DDM Krasohled

 

 Nabídka kroužků DDM Krasohled na školní rok 2018/201 9

 

POZOR!!! 

TENTO ROK BUDE PROBÍHAT OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA V ÚTERÝ OD 16:30 DO 18:30 

A KERAMICKÁ DÍLNIČKA V PONDĚLÍ OD 9:00 DO 11:00.

 

Pro bližší informace o počtu volných míst či jiných informacích ke kroužkům nás neváhejte kontaktovat.

 

 
 

Nabídka VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ a DÍLEN pro MŠ, ZŠ a SŠ na 1. pololetí školního roku 2018/2019