Základní informace

 
 

Milí rodiče,

od 1. 9. 2017 máte možnost přihlásit své děti do kroužků DDM Krasohled Zábřeh. Jsme rádi, že Vám opět můžeme nabídnout velké množství zajímavých kroužků. Jejich nabídku naleznete níže včetně přihlášky (prosíme, v případě tisku zadejte oboustranný tisk).

Důležité informace k přihláškám a zápisnému:

Originál přihlášky je možno odevzdat a zápisné uhradit v hotovosti na recepci DDM na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh v pracovní dny mezi 12:00 - 19:00 nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 5896100217/0100 (je nutno uvést variabilní symbol (V.S.) = rodné číslo dítěte a specifický symbol (S.S.) = číslo kroužku !!!). Na požádání lze provést také platbu fakturou.

Zápisné se platí na celý školní rok pokud není uvedeno jinak. Platby od 800,- Kč (ve výjimečných případech i nižší) je možné hradit na dvě splátky, a to se souhlasem ředitelky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Neuhrazení zápisného nejpozději do konce října 2016, končí účast člena v zájmovém útvaru.

Těšíme se na Vás,

tým pedagogů DDM Krasohled

 

 Nabídka kroužků DDM Krasohled na školní rok 2017/2018 

Ještě stále máme volná místa v kroužcích.

Pro bližší informace o počtu volných míst či jiných informacích ke kroužkům nás neváhejte kontaktovat.

 

  

 
 

Nabídka VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ a DÍLEN pro MŠ, ZŠ a SŠ na 2. pololetí školního roku 2017/2018