Střelecký kroužek

Střelecký kroužek je určen pro děti přibližně od devíti let věku, zvláště z důvodu možností manipulace se zbraní- vzduchovkou. Obsahem kroužku je je výuka teorie o zbraních- vzduchovkách, které děti používají, je vyžadována znalost jejich součástí. Obrovský význam je přikládán výuce zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a jejich praktickému nácviku, který probíha v podstatě neustále. Ke střelbě používáme vzduchovky Slávia 620 a 631. Mířena střelba probíhá ze vzdálenosti 10m na papírové terče nebo na terče sklopné, přičemž dochází i k nácviku různých steleckých pozic.

Součástí činnosti jsou též konzultace na temata spojená se střelbou. Je kladen důraz na zlepšení výkonu jednotlivých střelců, sportovní chování, uctu k ostatním a pozitivnímu, zdravému vztahu k tomuto typu sportu.

 

,