O nás

 

Stejně jako dětská hračka "krasohled" nabízíme dětem činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou různých variant, překvapení, tajemství a možností, činnost, která bude směřovat k výchově kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.

Už sám název našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP) "Krasohled" může napovědět, co všechno náš dům dětem a mladým lidem nabízí.

Kreativní (tvořivý) přístup, vzájemnou komunikaci

Radost z prožitku a výsledků práce, rozvoj a růst každého jedince

Aktivní přístup

Spontánní činnost a spolupráci

Otevřenost všem - dětem, mládeži, dospělým, handicapovaným, všem národnostem a lidem různého přesvědčení, ale i ohleduplnost a ochotu

Hru jako součást našeho života

Lidský přístup

Empatii, vcítění se do potřeb a zájmů druhých

Dovednosti (kompetence) - k učení, k řešení problémů, dovednosti komunikativní, sociální, personální, občanské a pracovníStejně jako dětská hračka "krasohled" nabízíme dětem činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou různých variant, překvapení, tajemství a možností, činnost, která bude směřovat k výchově kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.