• 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky
    • 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky

    • 15.05.2020 13:46
    • Maximální počet žáků v rámci jedné skupiny je 15.  

     Skupiny jsou tvořeny z žáků, kteří byli nahlášeni do 18. 5. 2020, podle tříd a třídních učitelek.

     Žáci nad 15 budou přiřazeni do jiné, méně početné skupiny.

     Složení skupin je NEMĚNNÉ po celou dobu do 30. 6. 2020.

     Po 25. květnu 2020 NELZE žáky ve skupinách měnit ani zařadit nového žáka.

     Třídní učitelé si v 7:45 hodin vyzvednou žáky před školou (prosíme o dodržování času).

     Vzdělávání ve skupinách bude probíhat v době od 7:55 do 11:30 hodin

    • Výuka bude v blocích, obsah je stanoven podle distančního vzdělávání není nutno dodržovat zvonění ani dobu přestávky.

     Dopolední vzdělávací aktivity zajistí třídní učitelé a asistenti podle pokynů vyučujících dle obsahu distanční výuky.

     Odpolední vzdělávací aktivity školní družiny zajistí vychovatelky školní družiny a asistenti pedagoga.

     Činnosti se odehrají pouze na území školy, máme možnost využít dopravní hřiště.

     Školní družina je bez poplatku. Žákům 1. - 4. ročníku bude poplatek za školní družinu za období od 11. 3. 2020 převeden do dalšího školního roku. Ostatním žákům bude vrácen na základě Žádosti o vrácení poměrné části poplatku za školní družinu nebo kroužek školní družiny - zde ke stažení

      

     Důležité !!!  

     Při nástupu do školy v pondělí 25. května 2020 musí každý žák předat pedagogovi vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ zde ke stažení

     Oběd - zákonný zástupce přihlásí svému dítěti obědy ve školní jídelně (v případě zájmu)

     S sebou:   minimálně 2 roušky, vlastní igelitový sáček na odložení roušky,

                       přezůvky a potřeby pro výuku (upřesnění první vyučovací den)

    • Zpět na seznam článků