Školní parlament - základní informace.pdf

 Žákovský parlament ve školním roce 2016/2017 - plán práce

 

Jarní bleška 17. 5. 2017 

 
Čarodějky a čarodějové opět zaplnili 27. dubna  „strašidelně" vyzdobený sad naší školy. Bylo tu vše, co je spojeno s koncem dubna - upálení nezbedné ženy čarodějky, věštění, záhadné věci v lahvích, obrázky, které vyvolávaly různě strašidelné představy. Nechyběla i opékačka buřtů. Stanoviště připravil školní parlament a slovem provázeli členové Mediálního kroužku. Maminky napekly sladké dobroty a podával se i vynikající teplý čaj.
Všichni účastníci si to i přes nevlídné počasí užili.
Děkujeme.                    
                                                     Valouchová Věra

 

 

 

                      

Schůzka školního parlamentu 19. 12. 2016.pdf 

 

Halloween – další z akcí, při které jsme  pomáhali. Byli jsme úžasníííí  :-) 

více fotografií Halloween zde

 
 
 

 

Na naší škole již 11. rokem pracuje žákovský parlament. Ve školním roce 2016/2017 bude pracovat ve složení Mgr. Věra Valouchová, Mgr. Lucie Benýšková. Žákovskou část tvoří zvolení zástupci tříd od 1. do 9. ročníku. Celkem bude pracovat 30 žáků.

 

Schůzky se budou konat podle potřeby – v učebně A 54.

 

Školní parlament připraví a také se podílí na pořádání školních akcí :

Sběr papíru a lepenky - v týdnu od 10. 10. - 14. 10. 2016

Drakiáda„ - 19. říjen 2016 (odpolední setkání s vlastnoručně vyrobenými draky – děti a rodiče), ve spolupráci s DDM Krasohled (dílny s možností výroby draků od 14.00-15.30 hod., za 30 Kč, od 15.30- 17.00)

21. 10. 2016 - Zahradní jab lečná slavnost

3. 11. 2016 Halloween - organizace ZŠ a DDM Krasolhled /Mediální kroužek a parlament pomůže s přípravou /

„Bleška „ - 23.listopadu 2016 (odpolední setkání- výměna a prodej - od 14.30-16.30 – chodba 1. Patro)

„ Mikulášská nadílka „ – 5.12.2016 – příprava a dohled (9. Ročník)

Projektový den „ Vánoce ve světě „ – 20. 12. 2016 - Příprava dílen s činnostmi, tradice Vánoc ve světě - připraví 2. stupeň , dílny DDM odpoledne pro veřejnost

Vršky pro Julinku - únorový týden 2017 - sběr do tříd a odvoz poslední den po dohodě do Charity Zábřh - výsledky sběru vršků

„Masopustní rej „ - únor 2017 – příprava masek , organizace 

Vítáme jaro „ - 13. - 17. březen 2017 Barevný týden (každý den bude jiný nápad )

Den s Ámosem - 28. 3. 2017 – projekt, při kterém si žáci 9. roč. vyzkouší výuku na 1. stupni (vlastivěda , po domluvě s vyučujícími 1. stupně- část se uskuteční již v měsících říjnu a listopadu)

Velikonoční tradice - 12. 4. 2017- přehled tradic , výstava hrkačů a hrkání – chlapci (zajistí parlament) , kraslic – ZŠ , 13. 4. 2017 – DDM Krasohled –dílny pro veřejnost

Den Země - 18. 5. 2017 – organizace DDM Krasohled a ZŠ Severovýchod pomůže při organizaci

„Bleška „ 17. květen 2017 - pro velký úspěch opakováno – odpolední setkání malých prodejců (finanční gramotnost ) - od 14.30-16.30 – chodba 1. patro – lavice ze třídy A 54 a A52

„Čarodějnický rej „ –27. 4. 2017 –odpolední setkání malých a velkých čarodějů a čarodějnic , připraveny soutěže , táborák , opékání , návštěva rodičů , společně s DDM Krasohled